Trädgårdseken - Din lokala trädgårdsmästare

Trädgårdsdesign

 

Står du med ett helt nytt hus på en alldeles tom tomt? Eller har du en uppväxt trädgård som du vill förändra? Oavsett om det gäller en hel tomt eller bara en del av den så kan det vara svårt att veta var man ska börja. Hur ska trädgården se ut? Ska den ha ett speciellt tema? Vilka funktioner ska den ha? Vilka växter passar på vilken plats? Frågorna är många men tillsammans hjälps vi åt att ta fram en trädgårdsdesign med en lösning som passar alla i hushållet!

Trädgårdsdesign

Förberedelser

Inför första besöket vill jag gärna att du förbereder dig. Fundera på vad du vill använda din trädgård till. Skriv ner en lista med behov och önskemål. Låt alla komma till tals om ni är flera i hushållet, alla har vi olika intressen. Spara bilder som inspiration. Fundera över budget och tidsplan. Hur mycket tid vill du lägga på att sköta om trädgården? Allt det här kommer underlätta när vi väl ska börja planera tillsammans.


Ett måste inför besöket är en tomtritning med hus och övriga byggnades inritade i skala 1:100. Är tomten stor så går det bra med 1:200. Har ni ingen tomtritning kan ni kontakta Lantmäteriet för beställning. Eventuellt kan man behöva gå till en kopieringsfirma som hjälper till att få den i rätt skala.

Första besöket

Vid första besöket börjar vi utomhus och här får du ge mig en guidad tur in i din trädgård där vi tittar på vad som redan finns. Under tiden fotograferar jag för att ha bilder under arbetets gång. Efter rundturen sätter vi oss ner, alla i hushållet får gärna vara med, för att prata mer om vilka önskemål ni har för er trädgård. Räkna med att första besöket tar ca. 2 timmar.

Trädgårdsdesign

Idéskiss

När vi har kommit fram till vad ni vill ha i trädgården är nästa steg att jag tar fram en idéskiss. Den ger en övergripande bild av trädgårdens form och funktion utan att gå in på detaljnivå. Här följer det även med några förslag på karaktärsväxter och en beskrivning med tillhörande moodboard. Vi går igenom idéskissen och ni har nu möjlighet att komma med synpunkter, förändringsförslag eller godkänna den. Den här delen tar från ca. 6 timmar och uppåt beroende på storlek på projektet.

Trädgårdsillustration

När vi är nöjda med idéskissen och utformningen av trädgården tar jag fram en detaljerad illustration som ger en komplett bild av hela trädgården. I den här ritningen finns alla växter, material, byggnader och hårdgjorda ytor med. Självklart följer även kompletta växtlistor med namn och antal med. För större planteringar görs även separata planteringsplaner. Arbetstid från ca. 15 timmar.

Trädgårdsdesign

Växtbeställning och anläggning

Som företagare kan jag erbjuda inköp av växter direkt från plantskolorna. Detta ger ett större utbud och ofta möjligheten att välja ut större exemplar av växterna om detta önskas. Vill ni beställa via mig är jag också på plats och hjälper till att ta emot växterna och kontrollerar så att de är i bra skick. Om behov finns hjälper jag gärna till med planteringen för att garantera att alla växter behandlas korrekt. Tack vare kontakter i branschen kan jag även rekommendera företag för anläggning av hårdgjorda ytor och större gräsytor.

Garantiskötsel eller skötselplan

Efter plantering kräver växterna mycket omvårdnad under första året för att etablera sig ordentligt. Här erbjuder jag två olika lösningar för dig som kund:

  • Jag sammanställer en komplett skötselbeskrivning för trädgårdens växter och du ansvarar för skötseln. Det här alternativet är lite billigare men ger ingen växtgaranti.
  • Ni anlitar mig för garantiskötsel för kommande året efter plantering. Då tar jag fullt ansvar för växternas etablering och skötsel. Garantiskötsel är lite dyrare än skötselplanen men innebär att jag ger er som kund växtgaranti och byter ut växter som eventuellt inte överlever.
Trädgårdsdesign
Trädgårdsdesign
Trädgårdsdesign